222 333 111 รับสมัครนักเรียน 64
วารสารโรงเรียนสา 62

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากโรงเรียน

 • ประกาศโรงเรียนสา : ผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปี 2564
  ประกาศโรงเรียนสา : ผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปี 2564
 • ประกาศโรงเรียนสา : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
  ประกาศโรงเรียนสา : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
 • ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ครูแนะแนว
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ครูแนะแนว
 • ประกาศ : การประมูลร้านค้าสามินิมาร์ท
  ประกาศ : การประมูลร้านค้าสามินิมาร์ท
 • ประกาศ : การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียน
  ประกาศ : การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียน
 • อ่านทั้งหมด »
 • ข่าวสารจากฝ่ายต่างๆ

 • ประกาศโรงเรียนสา : ผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปี 2564
  ประกาศโรงเรียนสา : ผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปี 2564
 • ประกาศโรงเรียนสา : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
  ประกาศโรงเรียนสา : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
 • ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ครูแนะแนว
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ครูแนะแนว
 • ประกาศ : การประมูลร้านค้าสามินิมาร์ท
  ประกาศ : การประมูลร้านค้าสามินิมาร์ท
 • ประกาศ : การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียน
  ประกาศ : การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียน
 • อ่านทั้งหมด »
 • ข่าวสารอื่นๆ

 • ประกาศโรงเรียนสา : ผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปี 2564
  ประกาศโรงเรียนสา : ผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปี 2564
 • ประกาศโรงเรียนสา : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
  ประกาศโรงเรียนสา : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
 • ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ครูแนะแนว
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ครูแนะแนว
 • ประกาศ : การประมูลร้านค้าสามินิมาร์ท
  ประกาศ : การประมูลร้านค้าสามินิมาร์ท
 • ประกาศ : การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียน
  ประกาศ : การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียน
 • อ่านทั้งหมด »
 • www.saschool.ac.th Design by: Sa school