Cricket โอลิมปิกดาราศาสตร์ ระบบสารสนเทศโรงเรียนสา เช็คชื่อนักเรียน Robot
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสดุดีจอมราชา

คลินิกแผนที่

ดูนก

โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากโรงเรียน

 • ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
  ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
 • ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อนักเรียนสอบวัดพื้นฐานเพื่อจัดชั้นเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
  ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อนักเรียนสอบวัดพื้นฐานเพื่อจัดชั้นเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
 • อ่านทั้งหมด »
 • ข่าวสารจากฝ่ายต่างๆ

 • ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
  ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
 • ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อนักเรียนสอบวัดพื้นฐานเพื่อจัดชั้นเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
  ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อนักเรียนสอบวัดพื้นฐานเพื่อจัดชั้นเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ : การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ : การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
 • อ่านทั้งหมด »
 • ข่าวสารอื่นๆ

 • ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
  ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
 • ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อนักเรียนสอบวัดพื้นฐานเพื่อจัดชั้นเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
  ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อนักเรียนสอบวัดพื้นฐานเพื่อจัดชั้นเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
 • อ่านทั้งหมด »
 • www.saschool.ac.th Design by: Sa school