13 12 12 สิงหาคม ธนงค์ศักดิ์
Google site

register

gis

ดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียนสา

โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากโรงเรียน

 • ประกาศเสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
  โรงเรียนสาประกาศเสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2558
 • ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
  ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
 • ประกาศเสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
  โรงเรียนสาประกาศเสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2558
 • ประกาศเสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
  โรงเรียนสาประกาศเสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2558
 • ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
  ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
 • อ่านทั้งหมด »
 • ข่าวสารจากฝ่ายต่างๆ

 • ประกาศเสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
  โรงเรียนสาประกาศเสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2558
 • ประกาศเสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
  โรงเรียนสาประกาศเสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2558
 • ประกาศเสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
  โรงเรียนสาประกาศเสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2558
 • ประกาศเสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
  โรงเรียนสาประกาศเสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2558
 • ประกาศเสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
  โรงเรียนสาประกาศเสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2558
 • อ่านทั้งหมด »
 • ภาพกิจกรรรมโรงเรียน

 • ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
  ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
 • ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
  ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
 • ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
  ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
 • ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
  ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
 • ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
  ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
 • อ่านทั้งหมด »
 • ข่าวอื่นๆ

 • ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
  ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
 • ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
  ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
 • ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
  ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
 • ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
  ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
 • ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
  ประมวลภาพกิจกรรม Follow Up Workshop ของโรงเรียนสา
 • อ่านทั้งหมด »

 • Gallery Show
  • มอบโรงอาหารให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37
   มอบโรงอาหารให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37
  • มุฑิตาจิต คุณครูอัษณีย์ สิทะิวงค์
   มุฑิตาจิต คุณครูอัษณีย์ สิทะิวงค์
  • คุณครูอัษณีย์ สิทธิวงค์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
   คุณครูอัษณีย์ สิทธิวงค์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
  • กิจกรรมวันเยาวชนเเห่งชาติโรงเรียนสา ปีการศึกษา 2557
   กิจกรรมวันเยาวชนเเห่งชาติโรงเรียนสา ปีการศึกษา 2557
  • รองผู้อำนวยการชัชวาลย์ ชุ่มวงค์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และสุขศึกษาพละศึกษา) ในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 64
   รองผู้อำนวยการชัชวาลย์ ชุ่มวงค์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และสุขศึกษาพละศึกษา) ในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 64
  • รองผู้อำนวยการอริศรา สะสม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน(กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ภาษาไทย) ในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 64
   รองผู้อำนวยการอริศรา สะสม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน(กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ภาษาไทย) ในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 64
  • รองผู้อำนวยการอริศรา สะสม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน(กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ) ในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 64
   รองผู้อำนวยการอริศรา สะสม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน(กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ) ในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 64
  • คุณครูอัษณีย์ สิทธิวงค์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนทีได้รับรางวัล(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)ในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 64
   คุณครูอัษณีย์ สิทธิวงค์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนทีได้รับรางวัล(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)ในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 64
  • คุณครูอัษณีย์ สิทธิวงค์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในโครงการสานรักป้องกันภัยสานใจป้องกันเอดส์
   คุณครูอัษณีย์ สิทธิวงค์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในโครงการสานรักป้องกันภัยสานใจป้องกันเอดส์
  • รองผู้อำนวยการฯมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนทีได้รับรางวัล(กลุ่มสาระศิลปะ)ในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 64
   รองผู้อำนวยการฯมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนทีได้รับรางวัล(กลุ่มสาระศิลปะ)ในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 64
  • รองผู้อำนวยการฯ อริศรา สะสม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
   รองผู้อำนวยการฯ อริศรา สะสม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
  • ภาพบรรยากาศการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
   ภาพบรรยากาศการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
  • มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดน่านประจำปี 2557
   มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดน่านประจำปี 2557
  • ประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557
   ประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557
  • ประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557
   ประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557
  • โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ สหวิทยาเขตุน่าน 1
   โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ สหวิทยาเขตุน่าน 1
  • กิจกรรมอบรมโปรแกรม Google SketchUp
   กิจกรรมอบรมโปรแกรม Google SketchUp
  • กิจกรรมเเห่เทียนจำพรรษาประจำปีการศึกษา2557
   กิจกรรมเเห่เทียนจำพรรษาประจำปีการศึกษา2557
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่บริหารด้วยเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ
   การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่บริหารด้วยเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ
  • พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
   พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
  • พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
   พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • กิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการวันต่อต้านยาเสพย์ติดโลก
   กิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการวันต่อต้านยาเสพย์ติดโลก
  • มอบช่อดอกไม้แก่ครูชาวต่างชาติในโอกาสเสร็จสิ้นภารกิจและเดินทางกลับประเทศ
   มอบช่อดอกไม้แก่ครูชาวต่างชาติในโอกาสเสร็จสิ้นภารกิจและเดินทางกลับประเทศ
  • พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
   พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
  • พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557(2)
   พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557(2)
  • โรงเรียนสาร่วมการแข่งขันกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนจังหวัดน่านประจำปี 2557
   โรงเรียนสาร่วมการแข่งขันกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนจังหวัดน่านประจำปี 2557
  • ครูดีไม่มีอบายมุขและครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)
   ครูดีไม่มีอบายมุขและครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)
  • ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นม.1
   ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นม.1
  • ปัจฉิมนิเทศน์มัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2556
   ปัจฉิมนิเทศน์มัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2556
  • คุณครูคนงนาฏ รุณวุฒิ มอบทุนการศึกษา 10,000 บาท ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556
   คุณครูคนงนาฏ รุณวุฒิ มอบทุนการศึกษา 10,000 บาท ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556
  • สาอนุสรณ์ รุ่น 52 มอบเงินและเก้าอี้แก่โรงเรียนสา
   สาอนุสรณ์ รุ่น 52 มอบเงินและเก้าอี้แก่โรงเรียนสา
  • มอบเกียรติบัตรแก่คุณครูในการตอบปัญหาธรรมะโครงการ ทางก้าวหน้า
   มอบเกียรติบัตรแก่คุณครูในการตอบปัญหาธรรมะโครงการ ทางก้าวหน้า
  • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดน่าน ณ โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดน่าน ณ โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
  • กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ม.1 และ ม.2
   กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ม.1 และ ม.2
  • วันครู 16 มกราคม 2557
   วันครู 16 มกราคม 2557
  • กิจกรรมทาโร่ทูสคูล และแนะนำวิทยาลัยการอาชีพเวียงสาและจัดหางาน
   กิจกรรมทาโร่ทูสคูล และแนะนำวิทยาลัยการอาชีพเวียงสาและจัดหางาน
  • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
   มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
  • กรีฑามัธยมน่านเกมส์
   กรีฑามัธยมน่านเกมส์
  • มอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี
   มอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี
  • โรงเรียนสาเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 5 ธันวาคม 2556
   โรงเรียนสาเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 5 ธันวาคม 2556
  • ตามรอยพระบาทแรกแห่งเเผ่นดินน่าน ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2556
   ตามรอยพระบาทแรกแห่งเเผ่นดินน่าน ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2556
  • กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 5 ธันวาคม 2556
   กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 5 ธันวาคม 2556
  • มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
   มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่2 (ม.ต้น)
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่2 (ม.ต้น)
  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่2 (ม.ปลาย)
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่2 (ม.ปลาย)
  • นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนสาร่วมการแข่งขันกีฬาไทคัพ ระหว่าง 13-18 พ.ย. 2556
   นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนสาร่วมการแข่งขันกีฬาไทคัพ ระหว่าง 13-18 พ.ย. 2556
  • สมาคมศิษย์เก่ามอบเงินสนับสนุนกรีฑาสีโรงเรียน
   สมาคมศิษย์เก่ามอบเงินสนับสนุนกรีฑาสีโรงเรียน
  • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน โครงการเยาวชนดีเด่น
   มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน โครงการเยาวชนดีเด่น
  • ภาพกิจกรรมแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียนสา ประจำปีการศึกษา 2556
   ภาพกิจกรรมแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียนสา ประจำปีการศึกษา 2556
  • มอบช่อดอกไม้แก่คณะครูผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตย์
   มอบช่อดอกไม้แก่คณะครูผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตย์
  • มอบโล่รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข็มแข็งเสียสละเอาใจใส่สั่งสอนเยาวชนด้วยความเมตากรุณา แก่คุณครูญาดา กาป้อง
   มอบโล่รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข็มแข็งเสียสละเอาใจใส่สั่งสอนเยาวชนด้วยความเมตากรุณา แก่คุณครูญาดา กาป้อง
  • การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 พบเพื่อนครู
   การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 พบเพื่อนครู
  • พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2556
   พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2556
  • โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 16 วันที่ 13 ตุลาคม - 18 ตุลาคม 2556.
   โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 16 วันที่ 13 ตุลาคม - 18 ตุลาคม 2556.
  • Coaching and Mentoring
   Coaching and Mentoring
  • โครงการพัฒนาศักยภาพครูและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้
   โครงการพัฒนาศักยภาพครูและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้
  • อบรมทบทวนความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
   อบรมทบทวนความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
  • งานเลี้ยงเกษียรอายุราชการ อาจารย์บุญชัย อังผาดผล
   งานเลี้ยงเกษียรอายุราชการ อาจารย์บุญชัย อังผาดผล
  • สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสา
   สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสา
  • มอบเกียรติให้นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตน่าน 1
   มอบเกียรติให้นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตน่าน 1
  • กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาส
   กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาส "วันแม่เเห่งชาติ" ที่ว่าการอำเภอเวียงสา
  • มอบของพระราชทานแก่ประชาชน ชาวอำเภอเวียงสา
   มอบของพระราชทานแก่ประชาชน ชาวอำเภอเวียงสา
  • กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน
   กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน
  • กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันแม่เเห่งชาติ
   กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันแม่เเห่งชาติ
  • กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
   กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
  • กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
   กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
  • มอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน
   มอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน
  www.saschool.ac.th Design by: Sa school