GAT ไทย เต็ม 2 GAT ไทย เต็ม
แอพลิเคชั่นบันทึกพฤติกรรมนักเรียน ขาด ลา มาสาย

คลินิกแผนที่

sar59

ดูนก

โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากโรงเรียน

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผู้อำนวยการโรงเรียนสาร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผู้อำนวยการโรงเรียนสาร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ : มอบเกียรติบัตรองค์กรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
  ข่าวประชาสัมพันธ์ : มอบเกียรติบัตรองค์กรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ : ค่ายอบรมจริยธรรมชั้น ม.1 และ 4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ : ค่ายอบรมจริยธรรมชั้น ม.1 และ 4
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ : มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนสา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ : มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนสา
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ : มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาไทย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ : มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาไทย
 • อ่านทั้งหมด »
 • ข่าวสารจากฝ่ายต่างๆ

 • ประกาศโรงเรียนสา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสามินิมาร์ท
  ประกาศโรงเรียนสา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสามินิมาร์ท
 • ประกาศโรงเรียนสา รับสมัครครูชาวต่างชาติวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560
  ประกาศโรงเรียนสา รับสมัครครูชาวต่างชาติวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560
 • ประกาศโรงเรียนสา การจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560
  ประกาศโรงเรียนสา การจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560
 • ประกาศโรงเรียนสา รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
  ประกาศโรงเรียนสา รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
 • ประกาศโรงเรียนสา เรื่อง การจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  ประกาศโรงเรียนสา เรื่อง การจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 • อ่านทั้งหมด »
 • ข่าวสารอื่นๆ

 • ประกาศโรงเรียนสา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสามินิมาร์ท
  ประกาศโรงเรียนสา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสามินิมาร์ท
 • ประกาศโรงเรียนสา รับสมัครครูชาวต่างชาติวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560
  ประกาศโรงเรียนสา รับสมัครครูชาวต่างชาติวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560
 • ประกาศโรงเรียนสา การจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560
  ประกาศโรงเรียนสา การจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560
 • ประกาศโรงเรียนสา รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
  ประกาศโรงเรียนสา รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
 • ประกาศโรงเรียนสา เรื่อง การจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  ประกาศโรงเรียนสา เรื่อง การจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 • อ่านทั้งหมด »
 • www.saschool.ac.th Design by: Sa school