จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2567 2 เมษายน จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2567 จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2567 จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2567 จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2567 จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2567 ยิ้มแย้มแจ่มใส ITA Back to School ปรัชญาและคติพจน์โรงเรียน ครูดีเด่นประดับประเทศ : นายธัญวัฒน์ กาบคำ vision elibraly วันจักรี ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ นานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ Do not ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ นานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2567 จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2567 จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2567 จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2567
ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ม.1 และ ม.4 (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2567

การประมูลร้านค้าสามินิมาร์ท

การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน

รับสมัครครูชาวต่างชาติ

ประกาศการจัดห้องเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศการจัดห้องเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2567

Q_A

EIT(1)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

saschool

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากโรงเรียน

 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมีนาคม 2567
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมิถุนายน 2566
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมิถุนายน 2566
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 • ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • อ่านทั้งหมด »
 • ข่าวสารจากฝ่ายต่างๆ

 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมีนาคม 2567
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมิถุนายน 2566
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมิถุนายน 2566
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 • ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • อ่านทั้งหมด »
 • ข่าวสารอื่นๆ

 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมีนาคม 2567
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมิถุนายน 2566
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมิถุนายน 2566
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 • ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • อ่านทั้งหมด »
 • www.saschool.ac.th Design by: Sa school