ยิ้มแย้มแจ่มใส vision ปรัชญาและคติพจน์โรงเรียน Sep
SDQ 65

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

saschool

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากโรงเรียน

 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนสิงหาคม 2565
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนสิงหาคม 2565
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
 • ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
  ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 • ประกาศโรงเรียนสา : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
  ประกาศโรงเรียนสา : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมิถุนายน 2565
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมิถุนายน 2565
 • อ่านทั้งหมด »
 • ข่าวสารจากฝ่ายต่างๆ

 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนสิงหาคม 2565
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนสิงหาคม 2565
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
 • ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
  ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 • ประกาศโรงเรียนสา : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
  ประกาศโรงเรียนสา : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมิถุนายน 2565
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมิถุนายน 2565
 • อ่านทั้งหมด »
 • ข่าวสารอื่นๆ

 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนสิงหาคม 2565
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนสิงหาคม 2565
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
 • ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
  ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 • ประกาศโรงเรียนสา : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
  ประกาศโรงเรียนสา : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมิถุนายน 2565
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมิถุนายน 2565
 • อ่านทั้งหมด »
 • www.saschool.ac.th Design by: Sa school