mother elibraly ยิ้มแย้มแจ่มใส ปรัชญาและคติพจน์โรงเรียน contact vision
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

saschool

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากโรงเรียน

 • ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • ประกาศโรงเรียนสา : ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ปีการศึกษา 2566
  ประกาศโรงเรียนสา : ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ปีการศึกษา 2566
 • ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ปีการศึกษา 2566
  ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ปีการศึกษา 2566
 • อ่านทั้งหมด »
 • ข่าวสารจากฝ่ายต่างๆ

 • ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • ประกาศโรงเรียนสา : ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ปีการศึกษา 2566
  ประกาศโรงเรียนสา : ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ปีการศึกษา 2566
 • ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ปีการศึกษา 2566
  ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ปีการศึกษา 2566
 • อ่านทั้งหมด »
 • ข่าวสารอื่นๆ

 • ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • ประกาศโรงเรียนสา : ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ปีการศึกษา 2566
  ประกาศโรงเรียนสา : ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ปีการศึกษา 2566
 • ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ปีการศึกษา 2566
  ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ปีการศึกษา 2566
 • อ่านทั้งหมด »
 • www.saschool.ac.th Design by: Sa school