ประกาศผลการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร

13:30:38 - 13/03/2015

โรงเรียนสามีความประสงค์จะเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2558
ดังนี้
1. ร้านอาหารจานเดียว    จำนวน 1 ร้าน
2. ร้านก๋วยเตี๋ยว             จำนวน 1 ร้าน
บัดนี้ทางโรงเรียนสาได้ผู้ชนะการประมูลดังกล่าวแล้ว 
รายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารแนบ 

[ เอกสารแนบ ]

 

 

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school