ประกาศโรงเรียนสา : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

15:29:39 - 21/03/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 enlightened
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 enlightened

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school