ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

12:08:26 - 30/06/2016

ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียนเรื่อง การสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1
ระหว่างวันที่ 7-8 ,11-13 กรกฎาคม 2559
นักเรียนสามารถดาวโหลดตารางสอบได้ที่ ลิงค์ด้านล่างนี้ 
     ตารางสอบระหว่างภาค มัธยมศึกษาปีที่ 1 
     ตารางสอบระหว่างภาค มัธยมศึกษาปีที่ 2 
     ตารางสอบระหว่างภาค มัธยมศึกษาปีที่ 3 
     ตารางสอบระหว่างภาค มัธยมศึกษาปีที่ 4
     ตารางสอบระหว่างภาค มัธยมศึกษาปีที่ 5
     ตารางสอบระหว่างภาค มัธยมศึกษาปีที่ 6

www.saschool.ac.th Design by: Sa school