ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ป.5-6 ปีการศึกษา 2559

00:11:41 - 26/12/2016

ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 37 รับสมัครนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 สอบวัดความรู้ทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม 2559 โดยรายละเอียดต่างๆ ดูได้ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

www.saschool.ac.th Design by: Sa school