ประกาศโรงเรียนสา : ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

10:02:10 - 28/01/2020

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

----------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ enlightened

ผลสอบชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 enlightened

ผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 enlightened

www.saschool.ac.th Design by: Sa school