ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัล

10:29:51 - 03/01/2014

โดยทางโรงเรียนสามีบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกดังนี้ 

1. รองฯ ชัชวาล ชุ่มวงศ์
2. คุณครู เพียงเพ็ญ​ ศิวะมากร
3. คุณครู พจนีย์ สินชู
4. คุณครู ดรุณี ณ น่าน
5. คุณครู จิราภัค แก้วมีศรี
6. คุณครู ณฤจิต กุญเจริญ
7. คุณครู  ศุภลักษณ์ ก้อนสมบัติ
8. คุณครู นลัทภร ปวงไชยา
9. คุณครู วจีพร แก้วหล้า

และขอแสดงความยินดีกับ คุณครู เกรียงไกร คำมอญ ที่ได้รับรางวัล "ครูผู้ฝึกสอนดีเด่นประเภทกรีฑา"

www.saschool.ac.th Design by: Sa school