ข่าวประกาศจากทางโรงเรียน จัดทำข้อมูลภาคสนาม (ด่วน)

14:39:39 - 03/02/2014

ให้คณะครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จัดทำข้อมูลภาคสนาม ส่ง ทั้ง file (ตั้งชื่อเป็นชื่อตัวเองพร้อมนามสกุล) และ เป็นกระดาษ โดยรับรองข้อมูลให้เรียบร้อย ที่งานบุคคล ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อจะรวบรวมไปส่ง สพม. วันที่ 7 ก.พ. 2557

[เอกสารแนบ]

www.saschool.ac.th Design by: Sa school