ตารางสอบสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

10:24:18 - 19/02/2014

โรงเรียนสากำหนดวันสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์​ 2557
ซึ่งทางโรงเรียนได้แนบ ตารางสอบของแต่ละระดับชั้น มาในประกาศนี้ ซึ่งนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวเพื่อไปตรวจสอบวันเวลาสอบของแต่ละระดับชั้นได้ 

- ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับชั้น ม.1 
- ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับชั้น ม.2 
- ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับชั้น ม.3 
- ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับชั้น ม.4 
- ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับชั้น ม.5 
- ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับชั้น ม.6 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school