รายชื่อ นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่4 ปีการศึกษา 2557

14:37:16 - 27/03/2014

ตามที่ทางโรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น
บัดนี้ทางโรงเรียนได้ทำการสรุปรวบรวมข้อมูลของนักเรียนที่สมัครเข้ามา และขอประกาศรายชื่อ นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รวมถึงห้องที่จะใช้ในการสอบ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

[ เอกสารแนบบ ]

www.saschool.ac.th Design by: Sa school