ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

15:56:17 - 10/04/2014

โรงเรียนสาประกาศ รายชื่อ และเลขประจำตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ มัธยมศึกษา ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 219 คน

 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 41 คน
 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 41 คน
 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จำนวน 38 คน
 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 จำนวน 32 คน
 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 จำนวน 31 คน
 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 จำนวน 29 คน
 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 จำนวน 27 คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 238 คน

 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 38 คน
 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จำนวน 35 คน
 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 จำนวน 45 คน
 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 จำนวน 45 คน
 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 จำนวน 28 คน
 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 จำนวน 26 คน
 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 จำนวน 21 คน

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ตามเอกสารแนบ

[ รายชื่อนักเรียน ม.1 ]
[ รายชื่อนักเรียน ม.4 ]

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school