ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

15:28:19 - 07/10/2014

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา )

1. นายสิทธิกร สอนทะ สอบได้ลำดับที่ 1

2. นางสาวกันยาระวี วงษ์ตระกูล สอบได้ลำดับที่ 2 (สำรองที่ 1)

3. นางสาวณัฐฐินี ชัยนนถี สอบได้ลำดับที่ 3 (สำรองที 2)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

[ เอกสารแนบ ]

www.saschool.ac.th Design by: Sa school