ประกาศเสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

11:28:21 - 23/02/2015

เนื่องด้วยโรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ 37 
มีความประสงค์ที่จะเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้า จำหน่ายอาหารในโรงอาหารประจำปีการศึกษา 2558 
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนสา
หมายเลขโทรศัพท์ 054-781764 ในวันและเวลาราชการ

[ เอกสารแนบ ]

 

 

 

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school