โรงเรียนสา สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน

14:02:41 - 08/07/2015

โรงเรียนสามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นอาคารเรียนแบบ 212 (อาคาร3) 

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

[ เอกสารแนบ ]

 

 

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school