aaa
วารสารโรงเรียนสา 62

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากโรงเรียน

 • ประกาศโรงเรียนสา : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคหกรรม
  ประกาศโรงเรียนสา : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคหกรรม
 • ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
  ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
 • ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
  ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 • ประกาศโรงเรียนสา : การจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564
  ประกาศโรงเรียนสา : การจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 • ประกาศโรงเรียนสา : ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
  ประกาศโรงเรียนสา : ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
 • อ่านทั้งหมด »
 • ข่าวสารจากฝ่ายต่างๆ

 • ประกาศโรงเรียนสา : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคหกรรม
  ประกาศโรงเรียนสา : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคหกรรม
 • ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
  ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
 • ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
  ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 • ประกาศโรงเรียนสา : การจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564
  ประกาศโรงเรียนสา : การจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 • ประกาศโรงเรียนสา : ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
  ประกาศโรงเรียนสา : ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
 • อ่านทั้งหมด »
 • ข่าวสารอื่นๆ

 • ประกาศโรงเรียนสา : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคหกรรม
  ประกาศโรงเรียนสา : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคหกรรม
 • ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
  ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
 • ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
  ประกาศโรงเรียนสา : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 • ประกาศโรงเรียนสา : การจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564
  ประกาศโรงเรียนสา : การจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 • ประกาศโรงเรียนสา : ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
  ประกาศโรงเรียนสา : ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
 • อ่านทั้งหมด »
 • www.saschool.ac.th Design by: Sa school