บุคลากรโรงเรียนสา

   ฝ่ายบริหาร

  •    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

  •    กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

  •    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  •    กลุ่มสาระภาษาไทย

  •    กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  •    กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

  •    กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

  •    กลุ่มสาระศิลปะและดนตรีศึกษา

  •    ฝ่ายสนับสนุนการสอน

  • www.saschool.ac.th Design by: Sa school