บุคลากรโรงเรียนสา

   ฝ่ายบริหาร

  •    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  •    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  •    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  •    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  •    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  •    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

  •    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

  •    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรีศึกษา

  •    ฝ่ายสนับสนุนการสอน

  • www.saschool.ac.th Design by: Sa school