ประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชณสมบัติครบ 70 ปี

11:13:39 - 30/06/2016

          ด้วย กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกรมประชาสัมพันธ์ว่า  คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี  9 มิถุนายน 2559  ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทย์ จันทร์โอชา) เป็นประธานกรรมการ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ และเชิญตราสัญลักงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตามอาคารหรือสถานที่ตามความเหมาะสม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560
        รายละเอียดการประชาสัมพันธ์ ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school