ประกาศโรงเรียนสา เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง (รายเดือน)

18:01:26 - 07/10/2016

 

 

ด้วยโรงเรียนสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำเหน่งครูผู้สอนดังนี้ 

        วิชาเอกภาษาจีน  จำนวน 1 อัตรา (เดือนละ 11920 บาท)

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

 

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school