ประกาศโรงเรียนสา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน

22:13:04 - 11/10/2016

 

ตามประกาศโรงเรียนสาเรื่องรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอก ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา 
บัดนนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนสา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

  • ลำดับที่ 1 นางสาววัชราพรรณ ปราบหงส์
  • ลำดับที่ 2 นางสาวกมลชนก แก้วโก
  • ลำดับที่ 3 นางสาวภิรมย์มาส เผ่ากันทะ
  • ลำดับที่ 4 นางสาวแสงระวี สิทธิวัง

ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างสอนในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

 

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school