ประกาศโรงเรียนสา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

08:03:32 - 21/11/2016

 

ตามประกาศโรงเรียนสาเรื่องรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอก ภาษาอังกฤษจำนวน 1 อัตรา 
บัดนนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนสา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

  • ลำดับที่ 1 นายศุภกาญจน์ พันธุกูล

ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างสอนในวันที่ 21 พฤศจิการยน 2559 เวลา 08.30 น. 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

 

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school