ประกาศโรงเรียนสา : ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

14:42:23 - 01/05/2020

ประกาศโรงเรียนสา : ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

**********************************************************************************************************

รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล รวมวันที่  3-12 พฤษภาคม 2563)

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school