ประกาศโรงเรียนสา : ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้น ป.5-ป.6 ปีการศึกษา 2565

11:16:52 - 09/01/2023

ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้น ป.5-ป.6 ปีการศึกษา 2565

1. ประกาศ

2. เอกสารแนบท้าย 1.1

3. เอกสารแนบท้าย 1.2

4. เอกสารแนบท้าย 1.3

5. เอกสารแนบท้าย 2

6. เอกสารแนบท้าย 3

www.saschool.ac.th Design by: Sa school