เสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร

10:49:48 - 12/03/2015

โรงเรียนสามีความประสงค์จะเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2558
ดังนี้
1. ร้านอาหารจานเดียว    จำนวน 1 ร้าน
2. ร้านก๋วยเตี๋ยว             จำนวน 1 ร้าน

รายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารแนบ 

[ เอกสารแนบ ]

 

 

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school