โรงเรียนสาประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน

11:52:44 - 07/05/2015

บัดนี้การดำเนินงานดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว ทางโรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังเอกสารแนบ

[ เอกสารแนบ ]

 

 

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school