โรงเรียนสารับการประเมิน โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม

14:10:23 - 03/08/2015

เนื่องด้วยในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสาได้ต้อนรับคณะผู้ประเมินโรงเรียนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 เพื่อประเมินโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม

ภาพกิจกรรม

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school