โรงเรียนสา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรต่อพ่วง

14:51:27 - 05/08/2015

ด้วยโรงเรียนสามีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเงินทั้งสิ้น 418,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

[ เอกสารแนบ ]

 

 

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school