ประกาศยกเลิก เรื่องโรงเรียนสา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรต่อพ่วง

14:54:04 - 10/08/2015

ตามที่โรงเรียนสาประกาศ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเงินทั้งสิ้น 418,000 บาท ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น มีการเปลี่ยนแปลงราคากลาง ทางโรงเรียนจึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

[ เอกสารแนบ ]

 

 

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school