โรงเรียนสา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรต่อพ่วง

15:00:51 - 10/08/2015

ด้วยโรงเรียนสามีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเงินทั้งสิ้น 414,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

[ เอกสารแนบ ]

 

 

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school