โรงเรียนสาจัดการสอบวัดความรู้ความสามารถ

11:27:21 - 15/01/2016

        ซึ่งโรงเรียนได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนต่างๆในอำเภอเวียงสาและไกล้เคียงได้รับทราบเพื่อส่งนักเรียนเข้ารับการสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการดังกล่าว 
      โดยทางโรงเรียนจะทำการสอบวัดระดับความรู้ดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2558  และทางโรงเรียนได้ประกาศรายชื่อ และห้องสอบให้กับนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบ ดังนี้ 

    รายชื่อทั้งหมด
www.saschool.ac.th Design by: Sa school