เชิญชมนิทรรศการนำเสนอผลงานนักเรียนโรงเรียนสา

15:01:04 - 08/02/2016

       โรงเรียนสาขอเชิญชมงานนิทรรศการนำเสนอผลงานนักเรียน โรงเรียนสา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน โดยภายในงานจะมีกิจกรรม การนำเสนอ ผลงานของนักเรียน ในรายวิชา IS พร้อมทั้งมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในระดับประถมศึกษา มีการแข่งขันทำอาหาร เกมส์ต่างๆ รวมถึงกิจกรรมต่างๆมากมาย 
     เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถดูรายละเอียดของกำหนดการได้ดังเอกสารแนบ  เอกสารแนบ
    

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school